100  ^a19941124d1994  k y0porb0103  ba
101 0 ^apor
102  ^aPT
200 1 ^aDemocracia e partidos políticos anti-democráticos^fMargarida Olazabal Cabral
461  ^a"Revista do Ministério Público", Lisboa, A. 15 (59), p. 65-117.
606  ^aDemocracia
606  ^aPartidos políticos
700  1^aCabral,^bMargarida Olazabal 
920 n
921 a
922 a
923 0
924  
925  
931 19941124
932  
933 1994
934   
935 K 
936 y
937 0
938 ba
966  ^lCEJ^sPP.5